Redagując tę stronę zaczęłam tak jak wszyscy, od sukcesów. Okazało się jednak, że tekst nie nadawał się do publikacji.

 

Miałam wielkie szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałych Pedagogów, którzy oprócz gry na fortepianie zaszczepili we mnie to, co w tym zawodzie jest najważniejsze: miłość do Muzyki. Jednak początkowo wcale nie chciałam uczyć; chciałam występować i do tego przez lata byłam przygotowywana. Przypadek sprawił, że rozpoczęłam pracę w szkole, a przygoda ta trwa do dzisiaj i jest moją wielką pasją.

 

Czy istnieje idealny nauczyciel? Nie wiem. W mojej pracy staram się przekazać wiedzę, którą posiadam w taki sposób, by przede wszystkim wykształcić świadomego muzyka, a dopiero w drugiej kolejności pianistę.

 

Pracę z uczniem traktuję jako ciągłe wyzwanie. Kontakt z młodą osobą to zadanie wyjątkowo odpowiedzialne i wymagające ogromnej determinacji a zarazem delikatności. Częsty bezpośredni i indywidualny kontakt z uczniem w olbrzymiej mierze kształtuje wszak jego osobowość, nie tylko jako muzyka. Przebywając sam na sam z nauczycielem, uczeń w pewnym sensie przejmuje cząstkę jego osobowości. W tym kontekście relacja mistrz-uczeń powinna opierać się więc na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, empatii i - o ile to możliwe - przyjaźni. Dobrze, jeżeli nauczyciel jest dla ucznia wzorem, choć bywa to niebezpieczne - w procesie kształcenia nie wolno zatracić indywidualności młodego człowieka.

 

W pracy z uczniami staram się przede wszystkim mieć z nimi dobry i pozytywny kontakt. Najmilsze są dla mnie chwile, gdy podopieczni przychodzą po prostu porozmawiać i nie boją się tego. Sukcesy konkursowe uczniów, jeśli pojawiają się, są dla mnie wspaniałym ukoronowaniem obustronnej współpracy, lecz nie stanowią celu samego w sobie. Wartości ucznia szukam gdzie indziej, niż na podium.

 

A teraz trochę informacji: od 2003 roku nauczam gry na fortepianie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Aktualnie pełnię tam funkcję kierownika Sekcji Instrumentów Klawiszowych. Bogactwo doświadczeń zdobytych przez lata pracy artystycznej i przekazywanie ich uczniom, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach mistrzowskich i doskonalenia zawodowego, empatia w stosunku do podopiecznych a także wykształcenie sprawiły, że mam uczniów, którzy lubią grać, są zadowoleni i osiągają sukcesy na konkursach.

 

Prowadzę także praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. W ramach konsultacji pianistycznych coraz częściej kontaktują się ze mną studenci z bliskiej i dalekiej zagranicy, co jest dla mnie swoistym potwierdzeniem, że to, co robię i jak to robię, ma sens.

 

W uznaniu mojej pracy w roku 2021 zostałam odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, zaś w 2022 odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Copyright © 2018-2022 Aleksandra Mozgiel.

Wszelkie prawa zastrzeżone.